tài xỉu bóng đá la gì(www.84vng.com):tài xỉu bóng đá la gì(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tài xỉu bóng đá la gì(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tài xỉu bóng đá la gì(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

卖公寓后租回单位 男子欠租不搬借打官司耍赖

来源:联合早报 作者: 黄俊贤   邮箱: njunxian@sph.com.sg 2022-10-25 05:00 黄俊贤 | 联系作者

根据国家法院判词,男子保罗爱德华兹(Paul Jeyasingham Edwards)称在2013年时,将位于汤申路的温莎园公寓单位卖给新屋主陆薇雪(译音)的父亲。

陆薇雪于是在2021年8月入禀法庭起诉保罗,希望拿回单位和对方拖欠的租金,获判胜诉。不过,保罗通过上诉和发起其他申请试图“赖着不走”。

他说,虽然保罗的不同申请看似合法和合乎情理,但整体来看就是多个非正审申请,每一次申请对陆薇雪来说,是一个又一个让她履行收回单位权利的障碍。他因此最终驳回保罗的申请。

njunxian@sph.com.sg

不过,副主簿官指出,保罗未能针对短信内容和陆薇雪疏忽行为的指控进行说明,他也没有提供任何事实来证明口头协议的存在,也没有做出进一步解释。例如,协议当初是在什么情况下达成,双方当时到底说了什么等。

男子卖了自己的公寓后,以每月3800元租下单位,却被指从前年开始拖欠租金,被女屋主告上庭要驱逐他及追讨租金。男子认为自己有权继续住在公寓,双方两年来打了四宗起诉官司,来来回回提出16项不同的申请,包括暂缓执行、临时禁令和上诉等。

国家法院副主簿官指男子通过不同的申请试图避免被驱逐或还租,无论举动是有意或无心,都对屋主造成压迫,因此批准屋主的申请,决定撤销男子的申请。

保罗也在这一系列的诉讼中使出管用的“手段”,即他会对陆薇雪的申请提出异议。一旦被判败诉,他就会提出上诉,并申请暂缓执行,接着再发起新的诉讼,提出不同的申请。

最近男子入禀法庭起诉女屋主,称双方曾达成口头协议,让他无限期租下单位,女屋主若赶他出去就是违反协议。女屋主则要求法庭撤销诉状。

判词中没有提到保罗当初如何将屋子卖给陆薇雪的父亲、现任屋主为什么是陆薇雪,以及保罗是否须搬走。

副主簿官认为,保罗似乎将这次申请作为“跳板”,继续拖延法庭程序,因此若批准申请,对陆薇雪有欠公平。

再来,保罗指法庭误解他的短信,以及陆薇雪提出其他申请时出现疏忽的行为,对他造成影响,浪费他的时间,也损失一笔金钱。

黄俊贤 报道

在最近一次申请中,保罗起诉陆薇雪,提出多个不同的指控,包括违反让他能无限期住在屋内的协议。他称,自己在2013年将屋子卖给陆薇雪的父亲时,双方曾达成口头协议,让他能以3800元的固定租金无限期续租,并在他觉得适当时可将屋子买回。

保罗和陆薇雪后来在2017年5月15日签订为期一年的租约,每个月的租金为3800元。尽管双方过后没有继续签订新合约,但保罗仍在每个月的15日缴付房租。然而,他自2020年12月15日起就再也没有交租,陆薇雪因此在2021年3月20日发出回收和终止通知给保罗。保罗原本告诉陆薇雪会在同年5月15日结束租约,但过后却拒绝搬走。

副主簿官说,保罗没有聘请代表律师,可能不清楚民事诉讼的程序,但他原本可以在早前的申请中提出口头协议的事宜,他却没有这么做。

副主簿官认为,保罗似乎将这次申请作为“跳板”,继续拖延法庭程序,因此倘若批准他的申请,对陆薇雪有欠公平。

Allbet声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:卖公寓后租回单位 男子欠租不搬借打官司耍赖
发布评论

分享到:

基金调研 | 嘉实基金胡涛调研广和通
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。